Lời bài hát Đèn Đom Đóm - Đang Cập Nhật - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Đèn Đom Đóm

Thể loại: Thiếu Nhi

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Đèn Đom Đóm - Phương Thảo


Ngày xưa có người học trò nghèo,
Làm đèn đom đóm thắp sáng đêm đêm soi kinh nấu sử.

Ngày nay có bao học trò nghèo lòng đầy ước mơ say mê học hành,
Đèn đom đóm tài năng tỏa sáng,
Đèn đom đóm tỏa sáng nơi nơi,
Đèn đom đóm niềm vui của em,
Đèn đom đóm cùng tỏa sáng ngời.

Chuyện ngày xưa, nay vẫn còn chuyện,
Làm đèn đom đóm thắp sáng đêm đêm nêu gương đời sau.

Ngày nay có bao học trò nghèo,
Miệt mài sáng hôm say mê học hành,
Đèn đom đóm tài năng tỏa sáng,
Đèn đom đóm tỏa sáng nơi nơi,
Đèn đom đóm niềm vui của em,
Đèn đom đóm cùng tỏa sáng ngời.

Đèn đom đóm tài năng tỏa sáng,
Đèn đom đóm tỏa sáng nơi nơi,
Đèn đom đóm niềm vui của em,
Đèn đom đóm cùng tỏa sáng ngời.

Đèn đom đóm tài năng tỏa sáng,
Đèn đom đóm tỏa sáng nơi nơi,
Đèn đom đóm niềm vui của em,
Đèn đom đóm cùng tỏa sáng ngời.

Đèn đom đóm tài năng tỏa sáng,
Đèn đom đóm tỏa sáng nơi nơi,
Đèn đom đóm niềm vui của em,
Đèn đom đóm cùng tỏa sáng ngời.

Đèn đom đóm tài năng tỏa sáng,
Đèn đom đóm tỏa sáng nơi nơi,
Đèn đom đóm niềm vui của em,
Đèn đom đóm cùng tỏa sáng ngoi

Copied