Lời bài hát 我忘了说(Wo wang le shuo) - Đàm Duy Duy (Sitar Tan) - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: 我忘了说(Wo wang le shuo)

Thể loại: Nhạc Hoa

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

我忘了说
wǒ wàng le shuō

我忘了说 决定不再等你了
wǒ wàng le shuō jué dìng bú zài děng nǐ le
相信时间 会让我们更成熟
xiàng xìn shí jiān huì ràng wǒ men gèng chéng shú
从此以后各自坚强去面对生活
cóng cǐ yǐ hòu gè zì jiān qiáng qù miàn duì shēng huó
我会微笑 继续向前走
wǒ huì wēi xiào jì xù xiàng qián zǒu
寂寞的星空 灿烂的烟火 燃烧后剩下什么
jì mò de xīng kōng càn làn de yān huǒ rán shāo hòu shèng xià shén me
干燥的气候 潮湿的眼眸 忍住泪不往外流
gàn zào de qì hòu cháo shī de yǎn móu rěn zhù lèi bú wǎng wài liú
你连说爱我 都唯唯诺诺 拥抱时有一点空洞
nǐ lián shuō ài wǒ dōu wéi wéi nuò nuò yōng bào shí yǒu yī diǎn kōng dòng
到最后分手 也一笑带过 眼神里透露着不舍
dào zuì hòu fèn shǒu yě yī xiào dài guò yǎn shén lǐ tòu lù zhe bú shě
你忘了说 我们曾经幸福过
nǐ wàng le shuō wǒ men céng jīng xìng fú guò
不在身边 也要自己好好过
bú zài shēn biān yě yào zì jǐ hǎo hǎo guò
如果有人问起你会怎么形容我
rú guǒ yǒu rén wèn qǐ nǐ huì zěn me xíng róng wǒ
你爱过的 或只是朋友
nǐ ài guò de huò zhǐ shì péng yǒu
我忘了说 决定不再等你了
wǒ wàng le shuō jué dìng bú zài děng nǐ le
相信时间 会让我们更成熟
xiàng xìn shí jiān huì ràng wǒ men gèng chéng shú
从此以后各自坚强去面对生活
cóng cǐ yǐ hòu gè zì jiān qiáng qù miàn duì shēng huó
我会微笑 继续向前走
wǒ huì wēi xiào jì xù xiàng qián zǒu
我忘了说 谢谢你爱我
wǒ wàng le shuō xiè xiè nǐ ài wǒ

Copied