Lời bài hát Trao duyên - KenBlaze_ Bboy wind - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Trao duyên

Thể loại: Rap Việt

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

cậy em em có chịu lời
ngồi lên cho chị lạy rồi chị sẽ thưa
giữa đường đứt gánh tương tư
keo loan chắp mối tơ thừa mặc em
kể từ khi gặp chàng kim
khi từ quạt ước khi đêm chén thề
sự đâu sóng gió bất kì
hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai
ngày xuân em hãy còn dài
xót tình máu mủ thay lời nước non
chỉ dù thịt nát xương mòn
ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây
chiếc vành với bức tờ mây
duyên này thì giữ vật này của chung
dù em nên vợ nên chồng
xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên
mất người còn chút của tin
phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa
mai sau dù có bao giờ
đót lò hương ấy so tơ phím này
trông ra ngọn cỏ lá cây
thấy hiu hiu gió thì hay chị về
hồn còn mang nặng lời thề
nát thân bồ liễu đền ghì trúc mai
dạ đài cách mặt khuất lời
rưới xin giọt nước cho người thác oan
bây giờ trâm gãy xương tan
kể làm sao xiết muôn vàn ái ân
trăm nghìn gửi lại nghìn quân
tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi
phận sao phận bạc như vôi
đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng
ôi kim lang hỡi kim lang
thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây

Copied