Lời bài hát Stand by me - SHINee - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Stand by me

Thể loại: Nhạc Hàn

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

[ti:Stand by me]
[ar:SHINee(샤이니)]
[al:꽃보다남자 OST]

SHINee(샤이니)-Stand by me

온유)Stand by me 나를 바라봐 줘 아직 사랑을 모르지만
종현)Stand by me 나를 지켜봐 줘 아직 사랑에 서툴지만

온유)너를 볼수록 기분이 좋아져 나도 몰래 노래를 불러
KEY)한 송이 장미를 사고 싶어진 이런 내 모습 신기한데
종현)내 마음이 너에게 닿는듯해 이 세상이 아름다워
온유)이런 설레임을 너도느낀다면 부디 조금만 기다려줘

ALL)Together make it love Forever make it your smile

KEY)너의 환한미소 가득히

ALL)Together make it love Forever make it your smile

종현)이제 내손을 내손을 잡아

ALL)Stand by me 나를 바라봐 줘
KEY)아직 사랑을 모르지만

ALL)Stand by me 나를 지켜봐 줘
온유)아직 사랑에 서툰 것 같아

KEY)너를 알수록 가슴이떨려와 나는 그저 웃고만 있어
종현)너에게 살며시 키스해볼까 조금 니 맘에 다가설까

온유)내마음이 어쩌면 사랑일까 난아직은 수줍은데
KEY)아직 한걸음도 다가서지못한 나의 사랑을 기다려줘

ALL)Together make it love Forever make it your smile

KEY)너의 환한미소 가득히

ALL)Together make it love Forever make it your smile

온유)이제 조금씩 조금씩 갈께

종현)Stand by me 나를 바라봐 줘 좀더 가까워지고싶어
Stand by me 나를 지켜봐 줘 좀더 멋지게 보이고 싶어
온유)나 처음엔 몰랏어
KEY)누군가 바라보는게
종현)아직도 내 마음몰라 그대는 그대를 사랑해

ALL)Together make it love Forever make it your smile
너의 환한미소 가득히
ALL)Together make it love Forever make it your smile
이제 내손을 내손을 잡아

ALL)Stand by me 나를 바라봐 줘
KEY)아직 사랑을 모르지만

ALL)Stand by me 나를 지켜봐 줘
온유)아직 사랑에 서툰 것 같아

--END--

Copied