Lời bài hát Hoắc nguyên giáp (Ost) - Châu Kiệt Luân (Jay Chou) - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Hoắc nguyên giáp (Ost)

Thể loại: Nhạc Hoa

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Xià mìng yǒu jǐ huíhé lèitái děngzhe
Shēngsǐ zhuàng yíngle shénme lěngxiàozhe
Tiānxià shéi de dì yī yòu rúhé
Zhǐ gāngē wǒ bèi shàngwǔ dé

Wǒ de quán jiǎo liǎo dé
Què nàihé tú zēng xūmíng yīgè
Jiānghú nán cè shéi shì qiáng zhě
Shéi zhēng yītǒng wǔlín de zīgé

Xiǎochéng lǐ suìyuè liú guòqù
Qīngchè de yǒngqì
Xǐdíguò de huíyì
Wǒ jìdé nǐ jiāo'ào de huó xiàqù

Huòhuòhuòhuòhuòhuòhuòhuò
Huò jiā quán de tàolù zhāoshì línghuó
Wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ
Huózhe shēngmìng jiù gāi wánzhěng dùguò

Wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ
Guòcuò ruǎnruò cónglái bu shǔyú wǒ
Huòhuòhuòhuòhuòhuòhuòhuò
Wǒmen jīng wǔ chūshǒu wú rén néng duǒ

Xià mìng yǒu jǐ huíhé lèitái děngzhe
Shēngsǐ zhuàng yíngle shénme lěngxiàozhe
Tiānxià shéi de dì yī yòu rúhé
Zhǐ gāngē wǒ bèi shàngwǔ dé

Wǒ de quán jiǎo liǎo dé
Què nàihé tú zēng xūmíng yīgè
Jiānghú nán cè shéi shì qiáng zhě
Shéi zhēng yītǒng wǔlín de zīgé

Xiǎochéng lǐ suìyuè liú guòqù
Qīngchè de yǒngqì
Xǐdíguò de huíyì
Wǒ jìdé nǐ jiāo'ào de huó xiàqù

Huòhuòhuòhuòhuòhuòhuòhuò
Huò jiā quán de tàolù zhāoshì línghuó
Wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ
Huózhe shēngmìng jiù gāi wánzhěng dùguò

Wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ
Guòcuò ruǎnruò cónglái bu shǔyú wǒ
Huòhuòhuòhuò huò huò huò huò
Wǒmen jīng wǔ chūshǒu wú rén néng duǒ

Huò huò huò huò huò huò huò huò
Huò jiā quán de tàolù zhāoshì línghuó
Wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ
Huózhe shēngmìng jiù gāi wánzhěng dùguò

Wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ
Guòcuò ruǎnruò cónglái bu shǔyú wǒ
Huò huò huò huò huò huò huò huò
Wǒmen jīng wǔ chūshǒu wú rén néng duǒ

Xiǎochéng lǐ suìyuè liú guòqù
Qīngchè de yǒngqì
Xǐdíguò de huíyì
Wǒ jìdé nǐ jiāo'ào de huó xiàqù

Copied