Lời bài hát Film Ô long thiên tử - Cao Ying - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Film Ô long thiên tử

Thể loại: Nhạc Hoa

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Bài hát: Film Ô long thiên tử - Cao Ying

Xǐ huan nǐ ya xǐ huan nǐ
Bié yǐ wéi wǒ xiǎng nǐ
Bié yǐ wéi wǒ ài nǐ, xiè xiè nǐ.

Wǒ yào shuō shēng duì bù qǐ, gēn nǐ say sorry
Zhuàng jiàn bié rén nián shàng nǐ ya, wǒ jiù huì zài yì
Jiǎ rú bǎ nǐ huàn chéng wǒ, bǎ wǒ huàn chéng nǐ
Shuí dōu bù yuàn ràng duì fāng, ài qíng bù zhuān yī.

Yé yé yé ~ ài wǒ sǐ xīn tā dì
No no no ~ ài qíng bù shì ér xì
Yé yé yé ~ la là la la là la
No no no ~ la là la la lá la.

Xǐ huan nǐ ya xǐ huan nǐ
Bié yǐ wéi wǒ xiǎng nǐ
Bié yǐ wéi wǒ ài nǐ, xiè xiè nǐ
Bié yǐ wéi wǒ xiǎng nǐ
Bié yǐ wéi wǒ ài nǐ, xiè xiè nǐ
Bié yǐ wéi wǒ xi ǎng nǐ
Bié yǐ wéi wǒ ài nǐ, xiè xiè nǐ.

Copied